Projekty

Centrum Kurta Krolopa organizuje ve spolupráci s partnery

  • Workshopy zaměřené na výměnu nových vědeckých poznatků, například workshopy v rámci vědecké sítě Prag als Knotenpunkt der europäischen Moderne(n):

Stránka projektu na webu Slovanského semináře Univerzity v Tübingen

Figurationen der Moderne. Der deutsch- und tschechischsprachige literarische Diskurs im Prag des beginnenden 20. Jahrhunderts (Karls-Universität Prag, 17.-18. Februar 2011)

Zentrum und Peripherie. Transkulturelle Hierarchien (am Beispiel Prags) (Karls-Universität Prag, 31. März/1. April 2011)

Soziale/Kulturelle (Stadt-)Räume und Transkulturalität in Prag (Universität Konstanz, 15.- 17. Juli 2011)

Übersetzen. Praktiken kulturellen Transfers am Beispiel Prags (Universität Tübingen, 7.-9. Februar 2013)

Prager Figurationen jüdischer Moderne (Universität Tübingen, 5.-7. Februar 2015)

  • Stěžejním publikačním záměrem, na kterém se momentálně podílíme s partnery z olomoucké Katedry germanistiky UP mnichovského Spolku Adalberta Stiftera a hudební akademie ve Výmaru, je příručka k dějinám německy psané literatury v českých zemích, zařazená do edičního plánu prestižního nakladatelství J. B. Metzler na rok 2017.
  • Společně s Institutem pro studium literatury (IPSL) a Rakouským kulturním fórem v Praze se podílíme na redakci recenzní webové platformy Echos. Germanobohemistisches Forum