Přednášková řada v Rakouském kulturním fóru v Praze

Přednášková řada organizovaná Centrem Kurta Krolopa v Rakouském kulturním fóru v Praze
(Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1)

Přednášky pouze v němčině, vstup volný.

Pořady pro jaro 2018:

 

6. března 2018, 18 hodin

Veronika Opletalová: „Bémáklování“ v literárních textech

Pořad představí výsledky výzkumného projektu „Deutschlernen ‚von unten‘: das Böhmakeln“ (2013-2015, Olomouc/Bamberg), který se věnoval smíšeným jazykovým varietám rozkročeným mezi češtinou jako mateřským jazykem a němčinou jako jazykem získávaným. Zvláštní pozornost bude zaměřena na funkci tzv. bémáklování ve vybraných literárních textech 19. a počátkem 20. století.  

Veronika Opletalová (1981) studovala germanistiku, italianistiku a výtvarné umění na Univerzitě Palackého v Olomouci. Vyučuje jazykovědu a sémiotiku na tamější katedře germanistiky, v doktorské disertaci se věnovala sémiotickým aspektům komiky.  

 

17. dubna 2018, 18 hodin

Lucie Merhautová:  Vídeň jako „most do Evropy“. Překladatel Emil Saudek a vídeňští spisovatelé

Pořad připomene českožidovského překladatele Emila Saudka a přiblíží význam vídeňského uměleckého prostředí pro propagaci české literatury. Soustředí se na Saudkovy vztahy s vídeňskými spisovateli německého i českého jazyka, jako byli Stefan Zweig, Hermann Bahr, Hugo Sonnenschein, Josef Svatopluk Machar nebo Ivan Olbracht.

Lucie Merhautová je literární historička, zabývá se česko- a německojazyčnou moderní literaturou, problematikou literárního a kulturního prostředkování a předkladu. Je autorkou monografií Mezi Prahou a Vídní a Paralely a průniky. Česká literatura v časopisech německé moderny (1880–1910). Působí v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR.

(Vlevo ilustrace Františka Bílka z Březinovy sbírky Ruce, jež vyšla roku 1908 pod názvem Hände v překladu Emila Saudka)

 

 

Pořady pro podzim 2017:

31. Oktober 2017, 18 Uhr

Luis Cuevas: Byl jednou jeden pěvec skutečností: Egon Erwin Kisch a jeho pohádkové Mexiko

Kisch in Mexiko

Pražský spisovatel Egon Erwin Kisch (1885–1948) zavedl pro předpoklady estetického znázornění ověřitelných skutečností pojem „logické fantazie“. Tato přednáška se soustředí na otázku, jak „zuřivý reportér“ Kisch tento druh fantazie uplatnil v literárních reportážích psaných během druhé světové války v mexickém exilu.

Luis Cuevas studoval germanistiku a hispanistiku v Guadalajara (Mexiko) a Lipsku, od roku od roku 2015 je doktorandem Centra pro mezikulturní výzkum literatury a médií Univerzity v Hamburku. Zabývá se obrazem Mexika v německy psané literatuře a současným mexickým románem.

 

14. November 2017, 18 Uhr

Marta Marková: Marta Marková: Alice Rühle-Gerstel – Disidentka v levicovém exilu

Alice Rühle-Gerstel

Život a publicistické a literární dílo Alice Rühle-Gerstel (Praha 1894 – Mexiko City 1943) odrážejí historické zvraty 20. století. Pořad představí tuto autorku mj. prostřednictvím ukázek z jejích publikací a korespondence jako kulturně-politicky všestrannou osobnost, propojenou s intelektuálními a uměleckými kruhy v Evropě a ve světě.

PhDr. Marta Marková se narodila v Česku, během studií na Univerzitě Karlově v Praze se zabývala dílem Mileny Jesenské a rozhlasovou dramaturgií. Pracovala jako novinářka a redaktorka, po emigraci jako publicistka na volné noze, autorka a univerzitní lektorka ve Vídni a Innsbrucku. 

 

5. Dezember 2017, 18 Uhr

Lukáš Motyčka: „Sehr geehrter Meister! Sehr geehrter Herr Torberg!“ Die unbekannte Korrespondenz zwischen Friedrich Torberg und Vlastimil Artur Polák

Vlastimil Artur Polák in BahnuniformDie unbekannte Korrespondenz des Olmützer jüdischen deutschschreibenden Dichters Vlastimil Artur Polák (eigtl. Solomon Pollak, *1914 in Mährisch-Aussee/Úsov – † 1990 in Olomouc) mit dem bekannten österreichischen Autor Friedrich Torberg ist ein literatursoziologisch spannendes und zugleich menschlich rührendes Dokument einer ungleichen und flüchtigen literarischen Freundschaft. Sie wird vorgestellt von Dr. Lukáš Motyčka, seit Oktober 2017 Mitarbeiter der Kurt Krolop Forschungsstelle und des Instituts für germanische Studien der Karls-Universität. Er studierte Germanistik und Bohemistik (Palacký-Universität in Olomouc), promovierte 2010 mit einer Dissertation über Josef Mühlberger, war 2012-2015 ausführender Leiter der Arbeitsstelle für deutschmährische Literatur in Olmütz. Forscht und publiziert zur deutschsprachigen Literatur in den Böhmischen Ländern, gab popularisierender Publikationen und Anthologien heraus (Literarische Wanderungen durch das deutsche Olmütz, 2012; Anthologie der deutschmährischen Literatur, 2014).  

 

Minulé přednášky:                                                                                                              

14. března 2017, 18 hodin

Jörg Krappmann: Mezikulturní pohledy. Ernst Wolfgang Freissler mezi Josephem Conradem a Ingeborg Bachmannovou

Archiv Univerzity Palackeho v OlomouciPřednáška připomene zapomenutého spisovatele Ernsta Wolfganga Freisslera (1884-1937), který vyrůstal v Opavě a jako zaměstnanec banky záhy pracoval v zahraničí, např. v Káhiře. Dodnes je známý jako překladatel děl Josepha Conrada do němčiny. Conradův etnologický přístup uplatňoval Freissler i ve svých vlastních literárních pracích, v nichž najdeme souvislosti také s prózami Ingeborg Bachmannové (Případ Franza, Honditschův kříž).     

Jörg Krappmann vede Centrum pro výzkum německé moravské literatury, založené roku 1999 při Univerzitě Palackého v Olomouci, a je členem vědecké rady Centra Kurta Krolopa pro německou literaturu v Čechách. Od roku 2003 působí jako německý nadační profesor v ČR. 

 

11. dubna 2017, 18 hodin

Markus Grill: Zpackaný Nestroy? Lumpacivagabundus Antona Kuha

Jednou z nejvýznamnějších literárních památek německého středověku je veršovaný román Tristan Gottfrieda ze Štrasburku. Jeho bohatou a rozmanitou recepcí v českých zemích pozdního středověku se zabývá kniha Kristýny Solomon, jež bude představena formou přednášky s diskuzí.

Mgr. Kristýna Solomon, Ph.D., vystudovala německou filologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, od roku 2016 vede tamější katedru germanistiky. V publikační a badatelské činnosti se zaměřuje na starší německou literaturu i česko-německé literární vztahy ve středověku. 

 

2. května 2017, 18 hodin

Dana Pfeiferová: Treibeis als österreichkritischer Heimatroman. Libuše Moníkovás Wortgefechte um ‚Böhmen am Meer‘ in Graz

Doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D., učí novější německy psanou literaturu na Katedře německého jazyka FPE ZČU. V letech 1994-1996 měla Stipendium Franze Werfela na Univerzitě Vídeň, u prof. Wendelina Schmidt-Denglera. Četné publikace k novější rakouské literatuře a k interkulturní literatuře. Monografie: Angesichts des Todes. Die Todesbilder in der neueren österreichischen Prosa: Bachmann, Bernhard, Winkler, Jelinek, Handke, Ransmayr (Wien: 2007). Libuše Moníková. Eine Grenzgängerin (Wien: 2010). Přednáška o rakouském románu Treibeis L. Moníkové spojuje obě těžiště výzkumu.   

 

Přednášky v letech 2015 a 2016:

3. března 2015

Manfred Weinberg: Max Brod und die Prager deutsche Literatur

7. dubna 2015

Michael Wögerbauer, Petr Píša: Zur Zensur literarischer Texte

28. dubna 2015

Wynfried Kriegleder (Wien): Wer braucht eine österreichische Literaturgeschichte?

10. listopadu 2015

Jan Budňák: Brünner Romane der "mährischen Moderne"

1. prosince 2015

Mirek Němec: "Du bist ein deutsches Kind, so denke dran!" Deutsche Kultur im tschechoslowakischen Schulwesen

15. März 2016, 18 Uhr

Jaromír Czmero: Der bekannteste Unbekannte der Prager deutschen Literatur - Franz Janowitz

 
3. Mai 2016, 18 Uhr

Nikola Mizerová: Die Groteske in der deutschen Literatur aus den Böhmischen Ländern 1900–1930

18. října 2016, 18 hodin

Štěpán Zbytovský: Jan ze Žatce - Německý Fénix z Čech?

22. listopadu 2016, 18 hodin

Markus Grill: Zpackaný Nestroy? Lumpacivagabundus Antona Kuha

6. prosince 2016, 18 hodin

Ladislav Futtera: „Ist Libussa, ist des weisen Kroko weise Tochter, Böhmenlandes Fürstin.“ Pověst o Libuši v německé, českoněmecké a české literatuře 19. století 

 

Přednášky této řady se nadále budou konat vždy třikrát během výukového semestru na FF UK (únor - květen; říjen - leden).