Otokar Fischer

Zde najdete převážně německy psané texty Otokara Fischera, digitalizované v souvislosti s pražským fischerovským symposiem 2013 z tisku a dalších původních zdrojů.

Tento soubor textů vznikl ve spolupráci s Institut für deutsche und niederländische Philologie, Freien Universität Berlin a Institutem pro studium literatury (Praha). Děkujeme zejména Prof. Dr. Clausi Zittelovi, dr. Alici Staškové a dr. Michalu Toporovi za jejich příspěvky.

 

 

 

Attached Files: