Kontakt

Adresa:
Kurt-Krolop-Forschungsstelle für deutschböhmische Literatur
ÚGS FF UK
Nám. Jana Palacha 2
CZ-116 38 Praha 1

Tel.&Fax. (Sekretariát – Ústav germánských studií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)
+420 221 619 241

E-Mail (Sekretariát):
Zuzana Rybenská – zuzana.rybenska@ff.cuni.cz

E-Mail (Vedoucí výzkumného pracoviště):
Prof. Dr. Manfred Weinberg – manfred.weinberg@ff.cuni.cz

Webmasteři:
Ondřej Dušek – dusek.ondrej@seznam.cz
Konstantin Kountouroyanis – konstant@stud.uni-hannover.de

Copyright na obě fotografie Kurta Krolopa patří Věře Koubové.